ООО "Экологическая компания" - работы в области экологии - нормирование сбросов в водные объекты - нормирование водопотребления - природоохранное законодательство - биологическая очистка сточных вод

Главная
Природоохранное законодательство Украины
Инженерная литература
Заказчикам
Гостевая книга
Ссылки

На данной страницы приведены нормативные акты, имеющие как прямое, так и косвенное отношение к водному законодательству Украины. Все законодательные акты Украины, размещенные на данной странице (в формате .htm) получены с сайта Управления компьютеризированных систем Верховной Рады Украины http://www.rada.kiev.ua). Название документа является ссылкой на архивированный файл. Значком обозначена ссылка на неархивированный файл. Если Вам необходимо найти нормативный документ по его номеру, дате принятия, или по ключевым словам - воспользуйтесь системой поиска по сайту. Если не можете найти необходимый Вам нормативный документ - напишите об этом в Гостевой книге, или на E-mail: gostrRr@meta.ua

UA-RU Переводчик - Uaportal.com

Найти нормативный документ: на:


Hosted by uCoz
Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища" (sfx архив)
Закон України "Водний кодекс України" (sfx архив)
Правила приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України (архив)
Правила користування системами комунального водопостачання та водовідведення в містах і селищах України (sfx архив)
Правила технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України (sfx архив)
Інструкція про встановлення та стягнення плати за скид промислових та інших стічних вод у системи каналізації населених пунктів (архив)
Інструкція про порядок розробки та затвердження гранично допустимих скидів (ГДС) (sfx архив)
Правила охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами
Правила охорони внутрішніх морських вод і територіального моря від забруднення та засмічення
Правовий режим зон санітарної охорони водних об'єктів
Порядок розроблення і затвердження нормативів граничнодопустимого скидання забруднюючих речовин
СанПиН № 4630–88. Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения (sfx архив)
Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів (архив)
Порядок погодження та видачі дозволів на спеціальне водокористування
Методика розрахунку розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок порушення законодавства про охорону та раціональне використання водних ресурсів
Методика розрахунку розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок порушення правил охорони водних ресурсів на землях водного фонду, пошкодження водогосподарських споруд і пристроїв, порушення правил їх експлуатації
Порядок відшкодування збитків, завданих водокористувачам припиненням права або зміною умов спеціального водокористування
Закон України "Про екологічну експертизу"
Інструкція про здійснення державної екологічної експертизи
Постанова Кабмину України "Про перелік видів діяльності та об'єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку"
Інструкція щодо заповнення форми N 2-ТП(водгосп)
Інструкція про порядок здійснення перевірок суб'єктів, що використовують водні ресурси або виконують господарську діяльність у межах водоохоронних зон
Інструкція про порядок обчислення та сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища
Решение Днепропетровской Облрады по дополнительному перечню веществ, за которые производится уплата сбора за загрязнение окружающей природной среды
Перелік водних об'єктів, що відносяться до категорії лікувальних
Перелік річок та водойм України, що віднесені до водних об'єктів місцевого значення (архив)
Перелік внутрішніх водних шляхів, що належать до категорії судноплавних
Перелік промислових ділянок рибогосподарських водних об'єктів (їх частин)
Порядок встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього природного середовища і стягнення цього збору
Інструкція про порядок обчислення та сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища
Інструкція про порядок обчислення і справляння збору за спеціальне використання водних ресурсів та збору за користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту
Порядок визначення розмірів і меж водоохоронних зон та режим ведення господарської діяльності в них
Порядок зменшення спеціально уповноваженими державними органами виконавчої влади лімітів забору, використання води та скидання забруднюючих речовин у разі настання маловоддя
Положення про здійснення органами Держводгоспу України контролю за раціональним використанням, охороною та відтворенням водних ресурсів
Інструкція з оформлення органами Держводгоспу України матеріалів про адміністративні правопорушення водного законодавства України
Порядок розроблення та затвердження технологічних нормативів використання питної води
Галузеві технологічні нормативи використання питної води на підприємствах водопровідно-каналізаційного господарства України
Закон України "Про екологічний аудит"
Положення про сертифікацію екологічних аудиторів
Положення про ведення реєстру екологічних аудиторів та юридичних осіб, що мають право на здійснення екологічного аудиту